“Vi skal tilby alle små og mellomstore bedrifter en sikker IT løsninger til markedets beste og laveste pris”

Konsept

Med kompetanse i HTML,CSS,Javascript,Java og C kan vi tilby en rekke utviklingstjenester uansett om det skal være en nettside eller en applikasjon. Vi kan med trygghet tilby nettverkstjenester og serverdrift med de sikreste løsninger siden vår spisskompetanse ligger i IT-sikkerhet.

Spesialiseringer

ForeverIT skal hovedsakelig konkurrere på pris og leveringstid i forhold til andre aktører. Dette skaper rom for oss i ett relativt tungt marked. Tjenestene vi skal tilby er konsulentvirksomhet og utvikling. Det innebærer serverdrift, oppsett av servere, webutvikling og diverse.